Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2013

overagain
6182 201d 500
Reposted frompannaamy pannaamy viatwice twice
overagain
Są jakieś dźwięki, kolory, kształty, zapachy, ale nic nie ma sensu. Nie układa się w spójny ciąg. Jest jakiś świat, kompletny, bogaty, wyglądający sensownie, ale błąkam się po nim, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Wszystko ma konsystencję oprócz mnie. Ja gdzieś zniknęłam.
— Eric - Emmanuel Schimtt
overagain
Reposted fromheima heima viatwice twice
overagain
0562 ed6d
Reposted fromzefside zefside viatwice twice

November 04 2012

overagain
3370 e7bf 500
Reposted fromliwaj liwaj viatwice twice
overagain
overagain
overagain
Reposted fromtwice twice
overagain
Reposted fromtwice twice
overagain
Loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you.
— Carl Jung
Reposted fromtwice twice
overagain
Mój dobry nastrój topnieje szybciej niż ten wszechobecny śnieg na zewnątrz… Świadomie uciekam od szczęścia, kiedy mam je na wyciągnięcie ręki… Może lepiej się czuję, będąc nieszczęśliwym?
— Dostojewski, Zbrodnia i kara / idealnie mnie opisuje
Reposted fromtwice twice

November 02 2012

overagain
5610 3413 500
Reposted fromnastka nastka viaexistential existential
overagain
4627 7ec4
Reposted fromsiabka siabka viaexistential existential
overagain
1350 614f
Reposted fromnfading nfading vianoisetales noisetales
overagain
Reposted frommajkey majkey vianoisetales noisetales
3205 5577 500
overagain
overagain
3383 96bb 500
Reposted fromnimble nimble viamessclew messclew
overagain
1000 6184 500
Reposted fromsoll soll viamessclew messclew
overagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl